Czy warto transportować ponadgabaryty do końca 2020

transportować je w normalnych warunkach. Przekroczenie konkretnych wartości, które określone są w prawie drogowym, zawsze wiąże się z koniecznością specjalnej o

Czy warto transportować ponadgabaryty do końca 2020 przewóz ponadnormatywny

W nich muszą zawrzeć wszystkie informacje

Transport ponadgabarytowy to gałąź transportu koncentrująca się na towarach, które są zbyt szerokie, wysokie, długie lub ciężkie, by móc transportować je w normalnych warunkach. Przekroczenie konkretnych wartości, które określone są w prawie drogowym, zawsze wiąże się z koniecznością specjalnej o